VIDEO___Luật pháp CH Séc. Luật sư bào chữa JUDr. Nguyễn Việt Anh (tập 1)

VIDEO___Luật pháp CH Séc. Luật sư bào chữa JUDr. Nguyễn Việt Anh (tập 1)

– Luật sư bào chữa là ai?

– Người Việt và pháp luật.

– Những thông dịch viên tòa án.

– Trách nhiệm nội dung phiên dịch thuộc về ai?

 

 

mar

 

 

Close Menu