VIDEO___Tự vệ bắt buộc: Luật sư bào chữa-JUDr. Nguyễn Việt Anh (tập 3)

VIDEO___Tự vệ bắt buộc: Luật sư bào chữa-JUDr. Nguyễn Việt Anh (tập 3)

Bạn thường bị ăn cắp vặt trong cửa hàng?
Bạn sợ về tính mạng hoặc của cải?
Bạn không biết cách xử lý khi có tình huống này?

 

Close Menu