Tư vấn luật pháp cùng JUDr. Nguyễn Việt Anh (tập 4): Cách viết hợp đồng mua bán.

Tư vấn luật pháp cùng JUDr. Nguyễn Việt Anh (tập 4): Cách viết hợp đồng mua bán.

Mẫu hợp đồng tiếng Séc:

DSC_0011

 

Mẫu bằng tiếng Việt:

 

DSC_0008

 

 

This Post Has 2 Comments

Close Menu