Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 32)

Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 32)

Trung tâm học tiếng Séc
SANGU a spol.

Địa chỉ: Václavské náměstí 57-PRAHA 1
Giờ: T2-T6 từ 9:00-21:00
Tel.: 774 523 789

Close Menu