CH Séc có bao nhiêu dân số?

  Đến thời điểm 31. 3. 2015 CH Séc có 10 537 818 dân.   Trong số đó có 455 570 người ngoại quốc:   Ukrajina: 104 433

Close Menu