Sangu

HƯỚNG DẪN QUA VIDEO LUẬT PHÁP & XÃ HỘI SÉC

VIDEO___Cách điền giấy xin cư trú trong vòng 10 phút.2 min read

Th4 30, 2015 2 min

VIDEO___Cách điền giấy xin cư trú trong vòng 10 phút.2 min read

Reading Time: 2 minutes

Tờ khai này nhìn thì thấy rất phức tạp, nhưng thưc ra nếu điền từng ô một thì sẽ thấy rất dễ. Cho những ai muốn tự điền hoặc muốn giúp người quen và điền hộ, thì hãy tham khảo qua Video này nhé. BẠN ĐỪNG QUÊN CHIA SẺ VỚI CỘNG ĐỒN VỀ VIDEO NÀY.

 

Quảng cáo:

[masterslider id=”23″]

 

CÁC TỪ VỰNG CẦN THIẾT ĐỂ ĐIỀN VÀO TỜ KHAI

 

Ô số 11: Trình độ học vấn

Základní škola- Phổ thông

Střední škola- Trung học

Vysoká škola- Đại học

Doktorský studium- Cao học

 

Ô số 12. nghề nghiệp

Rolník-Rolnice/nông dân nam- nữ

Dělník-Dělnice/ công nhân nam- nữ

Podnikatel-Podnikatelka/ doanh nhân nam- nữ

Úředník-Úřednice/cán bộ nam- nữ

Učitel-Učitelka / giáo viên nam- nữ

Důchodce-Důchodkyně/ nam- hưu

V domácnosti- Nội trợ trong gia đình

 

Ô số 15. Mục đích cư trú

Podnikání- kinh doanh

Zaměstnání- lao động

Studium- du học

Vědecký výzkum- nghiên cứu khoa học

Sloučení rodiny – đoàn tụ gia đình (ăn theo), hoặc ở nhà trông con

 

Ô số 24. Con nhỏ đang học

žák-žákyně/Học sinh nam- nữ (cấp phổ thông)

student-studentka/ Sinh viên nam- nữ (cấp trung học, đại học)

Hoặc có việc làm rồi thì điền các từ ở ô số 12

 

Ô số 25/26. Những việc khác ngoài ô 12

Důchodce-Důchodkyně / nam-nữ nghỉ hưu

Je po smrti- đã mất

 

ĐƠN XIN CƯ TRÚ BẢN PDF

(hãy tải về máy tính và in ra):

 

Formulář_žádosti__pro_cizince,_neobčany_EU_a_jejich_rodinné_příslušníky-rev

 

ĐƠN XIN CƯ TRÚ CHỤP LẠI

(mang tính chất tham khảo nội dung bằng tiếng Việt, không nên in để khai):

 

 

1 2 3 5