Sangu

TỔNG HỢP

VIDEO___ 60s học tiếng Séc: Chiếm chỗ ngồi hay hỏi chỗ ngồi?1 min read

Th7 28, 2015 < 1 min

VIDEO___ 60s học tiếng Séc: Chiếm chỗ ngồi hay hỏi chỗ ngồi?1 min read

Reading Time: < 1 minute

 

Theo mình nghĩ thì đa số người Séc có tính riêng tư rất cao. Nếu bạn không xin phép trước khi  làm điều gì đó liên quan đến họ, thì đó sẽ là hành vi bất lịch sự. Ví dụ như hỏi chỗ ngồi ở bàn của họ, hoặc khi muốn vuốt con chó cưng của họ vv.