Sangu

HƯỚNG DẪN QUA VIDEO LUẬT PHÁP & XÃ HỘI SÉC

Video___Cách viết đơn yêu cầu Bộ nội vụ giải quyết đơn xin cư trú nhanh hơn1 min read

Th9 27, 2015 < 1 min

Video___Cách viết đơn yêu cầu Bộ nội vụ giải quyết đơn xin cư trú nhanh hơn1 min read

Reading Time: < 1 minute

Mẫu đơn xin trong Word: Đơn tác động Bộ Nội vụ

Mẫu đơn xin trong DPF: Đơn tác động Bộ Nội vụ

 

Mẫu đơn xem qua ảnh:

 

eww

 

Từ vựng nội dung đơnBez názvu
Mẫu đơn đã điền
P1040399

 

Video cách gửi thư bảo đảm

 

 

Quảng cáo:

[masterslider id=”28″]