Sangu

TỔNG HỢP

VIDEO___60s học tiếng Séc: Đi mua thịt hay là…?1 min read

Th9 6, 2015 < 1 min

VIDEO___60s học tiếng Séc: Đi mua thịt hay là…?1 min read

Reading Time: < 1 minute

Trẻ em dưới 18 tuổi không nên xem!

Nhiều khi mình chứng kiến các cô các thím người Việt đi mua thịt ở cửa hàng Séc, nhưng không biết nói cái mà mình cần. Có khi còn nhún vai bảo là “tôi không biết tiếng Séc/neumím česky”, thì ông Tây bán thịt cũng bắt trước lại nhún vai nói “tôi cũng không biết tiếng Việt/taky neumím Vietnamsky” vậy là cả hai đứng nhìn nhau cười. Nhưng cũng có trường hợp có bà cô mạnh dạn nói lên câu tiếng Séc mà cứ nghĩ là nó liên quan đến “con bò”. Là từ “Ty vole” (VŮL là con bò đực, “Ty vole” là sau khi từ VŮL chia ra cách 5.trong ngữ pháp “gọi và xưng hô ai đó”). Thực ra nó có nghĩa là chỉ trích một đàn ông nào đó “mày ngu như con bò đực” , cũng có thể nói đây là 1 câu nói mất lịch sự, không nên dùng. Có thể là từ thô, nhưng chưa đến mức thô bỉ lắm.