Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

VIDEO___ Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 1): Nguyên âm A, E, I/Y, O, U, nguyên âm dài, u, ú, ů, i ngắn, y dài.1 min read

Th10 20, 2015 < 1 min

VIDEO___ Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 1): Nguyên âm A, E, I/Y, O, U, nguyên âm dài, u, ú, ů, i ngắn, y dài.1 min read

Reading Time: < 1 minute

Bạn hãy mua sách học tại đây:

12138319_10205316210406687_8022881190384954180_o