Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 2): Phụ âm cứng H, CH, K, R, D, T, N.1 min read

Th10 22, 2015 < 1 min

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 2): Phụ âm cứng H, CH, K, R, D, T, N.1 min read

Reading Time: < 1 minute

Bạn hãy mua sách học cùng ở đây:

12138319_10205316210406687_8022881190384954180_o