Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 3): Phụ âm mềm Ž, Š, Č, Ř, C, J, Ď, Ť, Ň.1 min read

Th10 25, 2015 < 1 min

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 3): Phụ âm mềm Ž, Š, Č, Ř, C, J, Ď, Ť, Ň.1 min read

Reading Time: < 1 minute

 

Bạn hãy mua sách học cùng tại đây:

12138319_10205316210406687_8022881190384954180_o