Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 4) : Phụ âm mềm Ď, Ť, Ň1 min read

Th10 29, 2015 < 1 min

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 4) : Phụ âm mềm Ď, Ť, Ň1 min read

Reading Time: < 1 minute

 

Bạn hãy mua sách cùng học tại đây:

[masterslider id=”30″]