Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 5): Phụ âm lưỡng tính đi cùng i hoặc y (B, F, L, M, P, S, V, Z)1 min read

Th11 5, 2015 < 1 min

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 5): Phụ âm lưỡng tính đi cùng i hoặc y (B, F, L, M, P, S, V, Z)1 min read

Reading Time: < 1 minute

 

Mua sách để học cùng tại đây:

[masterslider id=”30″]