Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 6): Những từ khó phát âm. S-Š, Č-Ť, phụ âm vô thanh và hữu thanh.1 min read

Th11 13, 2015 < 1 min

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 6): Những từ khó phát âm. S-Š, Č-Ť, phụ âm vô thanh và hữu thanh.1 min read

Reading Time: < 1 minute

Bạn mua sách để học cùng tại đây:

[masterslider id=”30″]