Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 7): Những từ khó phát âm. Âm điệu trong tiếng Séc.1 min read

Th11 19, 2015 < 1 min

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 7): Những từ khó phát âm. Âm điệu trong tiếng Séc.1 min read

Reading Time: < 1 minute

 

Mua sách học cùng tại đây:

[masterslider id=”30″]