Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

VIDEO___ Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 9): Bảng chữ cái tiếng Séc1 min read

Th12 1, 2015 < 1 min

VIDEO___ Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 9): Bảng chữ cái tiếng Séc1 min read

Reading Time: < 1 minute

Bạn có thể mua sách tại đây:

[masterslider id=”30″]