Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 12): Cách giới thiệu (p2)1 min read

Th12 30, 2015 < 1 min

VIDEO___Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 12): Cách giới thiệu (p2)1 min read

Reading Time: < 1 minute

 

Mua sách tại:

[masterslider id=”30″]