Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

Đăng ký học tiếng Séc tại trung tâm Sangu.eu6 min read

Th5 13, 2016 3 min

Đăng ký học tiếng Séc tại trung tâm Sangu.eu6 min read

Reading Time: 3 minutes

 

Bạn hãy bấm vào đây để đăng ký học nhé:

https://www.survio.com/survey/d/V2Q2X9M8A1F6S3S9A

 

nabidka

HỌC TIẾNG SÉC TẠI TRUNG TÂM SANGU.EU

 

Lớp cơ bản AO- từ tháng 6.2016

Tối đa 9 học viên 1 lớp.

Học phí 1 khoá học 6000 Kč.

Khoá học này dành cho mọi lứa tuổi muốn học tiếng Séc từ đầu, nhất là cho những ai chưa bao giờ học hoặc đã sống ở Séc lâu, nói bồi nhưng chưa tự tin vào ngữ pháp của mình.

Trong lớp các học viên sẽ tập luyện phát âm chuẩn, đọc, hội thoại và ngữ pháp tiếng Séc cơ bản nhất. Đây cũng là khoá học mở đầu, giúp bạn hiểu những điều cơ bản để sau này có thể đi học tiếp lớp nâng cao lên mức độ A1.

 

Lớp J/8 90 phút

Ngày: T2 và T4

Giờ học: 9:00- 10:30 sáng

Khai giảng: 1.6.2016

Học tháng: 6 + 7 + 8

Giảng viên: Thuỳ Dương

 

Lớp J/4 90 phút

Ngày: T2 và T4

Giờ học: 13:30 -15:00

Khai giảng: 1.6.2016

Học tháng: 6 + 7 + 8

Giảng viên: Mgr. Jiří Kocourek

 

Lớp J/6 90 phút

Ngày: T7 và CN

Giờ học: 9:00 -10:30

Khai giảng: 4.6.2016

Học tháng: 6 + 7 + 8

Giảng viên: Mgr. Jiří Kocourek

 

Lớp J/1 90 phút

Ngày: T2 và T4

Giờ học: 15:30 – 17:00

Khai giảng: 6.6.2016

Học tháng: 6 + 7 + 8

Giảng viên: Mgr Jiří Kocourek

 

Lớp J/5 90 phút

Ngày: T3 và T6

Giờ học: 19:30 -21:00

Khai giảng: 28.6.2016

Học tháng: 7 + 8 +9

Giảng viên: Mgr. Jiří Kocourek

 

 

Lớp cơ bản AO – từ tháng 7.2016

Tối đa 9 học viên 1 lớp.

Học phí 1 khoá học 6000 Kč.

 

Khoá học này dành cho mọi lứa tuổi muốn học tiếng Séc từ đầu, nhất là cho những ai chưa bao giờ học hoặc đã sống ở Séc lâu, nói bồi nhưng chưa tự tin vào ngữ pháp của mình.

Trong lớp các học viên sẽ tập luyện phát âm chuẩn, đọc, hội thoại và ngữ pháp tiếng Séc cơ bản nhất. Đây cũng là khoá học mở đầu, giúp bạn hiểu những điều cơ bản để sau này có thể đi học tiếp lớp nâng cao lên mức độ A1. Sau khoá học này, học viên sẽ có thể tự ghép câu nói có ý nghĩa, chia đúng ngữ pháp vv.

 

Lớp S1- 90 phút

Giảng viên: Ing. Trần Văn Sang

Ngày: T2 và T4

Giờ học: 17:00-18:30

Khai giảng: 4.7.2016

Học tháng: 7+8+9

 

Lớp S3-90 phút

Giảng viên: Ing. Trần Văn Sang

Ngày T2 và T4,

Giờ học 19:30-21:00

Khai giảng: 4.7.2016

Học tháng: 7+8+9

 

Lớp S2-90 phút

Giảng viên: Ing. Trần Văn Sang

Ngày T3 và T6,

Giờ học: 17:00-18:30

Khai giảng: 5.7.2016

Học tháng: 7+8+9

 

Lớp S4-90 phút

Giảng viên: Ing. Trần Văn Sang

Ngày T3 và T6,

Giờ học 19:30-21:00

Khai giảng: 5.7.2016

Học tháng: 7+8+9

 

Lớp nâng cao A1 – từ tháng 6.2016

Tối đa 9 học viên 1 lớp.

Học phí 1 khoá học 6000 Kč.

Lớp học tiếp theo sau khi học viên đã tham gia học lớp cơ bản AO tại trung tâm Sangu.eu. Mục đích của khoá học là mở rộng từ vựng, luyện ngữ pháp để chuẩn bị thử thi bằng A1. Đây là khoá học tập trung vào khả năng hội thoại trong thực tế và học với các tài liệu thực dụng. Sau khoá học này, học viên sẽ có thể tiếp tục học khoá A2.

 

Lớp J/2 90 phút

Ngày: T2 và T4

Giờ học: 17:30 -19:00

Khai giảng: 6.6.2016

Học tháng: 6 + 7 + 8

Giảng viên: Mgr. Jiří Kocourek

 

Lớp J/3 90 phút

Ngày: T2 và T4

Giờ học: 19:30 -21:00

Khai giảng: 29.6.2016

Học tháng: 7 + 8 + 9

Giảng viên: Mgr. Jiří Kocourek

  

Lớp J/7 90 phút

Ngày: T3 và T6

Giờ học: 17:30 -19:00

Khai giảng: 28.6.2016

Học tháng: 7+8+9

Giảng viên: Mgr. Jiří Kocourek

 

Bổ túc Tiếng Séc trong tháng hè – tháng 7. và 8.

Lớp học cho học sinh từ 12-16 tuổi

Tối đa 8 học viên 1 lớp

 

Lớp học dành cho các em mới Việt Nam sang và đang muốn học tiếng để nhập vào trường học phổ thông. Trong các giờ học các em sẽ được tập phát âm, học ngữ pháp cơ bản và bổ túc các nội dung của môn học trong trường học.

 

Lớp HS 1 học từ cơ bản.

Ngày: T2+T3+T4+T5

Giờ học: 9:00 -12:00 (180 phút)

Khai giảng: 4.7.2016

Học tháng: 7+8

Học phí: 5 500 Kč/1 tháng

 

Lớp HS 2 học nâng cao.

Ngày: T2+T3+T4+T5

Giờ học: 13:00 -16:00 (180 phút)

Khai giảng: 4.7.2016

Học tháng: 7+8

Học phí: 5 500 Kč/1 tháng

 

 

Lớp HS 3 học nâng cao.

Ngày: T6+T7+CN

Giờ học: 9:00 -12:00 (180 phút)

Khai giảng: 1.7.2016

Học tháng: 7+8

Học phí: 4 200 Kč/1 tháng

 

Bổ túc Tiếng Séc trong tháng hè – tháng 7. và 8.

Lớp học cho học sinh từ 8-11 tuổi

Tối đa 8 học viên 1 lớp

 

Lớp HS 4

Ngày: T6+T7+CN

Giờ học: 13:00 -16:00 (180 phút)

Khai giảng: 1.7.2016

Học tháng: 7+8

Học phí: 4 200 Kč/1 tháng