Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 32)1 min read

Th1 1, 2017 < 1 min

Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 32)1 min read

Reading Time: < 1 minute

Trung tâm học tiếng Séc
SANGU a spol.

Địa chỉ: Václavské náměstí 57-PRAHA 1
Giờ: T2-T6 từ 9:00-21:00
Tel.: 774 523 789