Sangu

VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 35)1 min read

Th10 7, 2017 < 1 min

Giao tiếp bằng tiếng Séc (tập 35)1 min read

Reading Time: < 1 minute

 

Mua sách học: https://www.survio.com/survey/d/V5E6O1L6Y9N2V8G5B

Các tập video khác: https://sangu.eu/video-hoc-tieng-sec/

Trung tâm Sangu.eu

ĐT: 774 523 789