Sangu

HƯỚNG DẪN QUA VIDEO LUẬT EET

Hướng dẫn viết Faktura1 min read

Th3 7, 2018 < 1 min

Hướng dẫn viết Faktura1 min read

Reading Time: < 1 minute

 

Mẫu các bạn có thể tải là đây:

Tải dưới EXEL bấm vào đây: Faktura s DPH

Tải dưới DPF bấm vào đây: Faktura s DPH


 

TRUNG TÂM SANGU

LUẬT PHÁP – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

ĐT: 774 523 789