HƯỚNG DẪN QUA VIDEOLUẬT EET

Hướng dẫn viết Faktura

 

Mẫu các bạn có thể tải là đây:

Tải dưới EXEL bấm vào đây: Faktura s DPH

Tải dưới DPF bấm vào đây: Faktura s DPH


 

TRUNG TÂM SANGU

LUẬT PHÁP – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

ĐT: 774 523 789

Show More

Related Articles

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Close