Sangu

HƯỚNG DẪN QUA VIDEO

VIDEO___ Cách điền giấy xin trợ cấp sinh con tại CH Séc, Porodné (13 000 / 10 000 CZK).2 min read

Th5 28, 2015 2 min

VIDEO___ Cách điền giấy xin trợ cấp sinh con tại CH Séc, Porodné (13 000 / 10 000 CZK).2 min read

Reading Time: 2 minutes

Dù là người ngoại quốc hay người Séc, và nếu có đóng góp tiền bảo hiểm vào quỹ an sinh xã hội của đất nước sở tại, thì chúng ta đều có khả năng xin nhà nước tiền trợ cấp sinh con.

Trước khi điền, chúng ta hãy nói thêm về vài điều kiện cơ bản của Phòng lao động, nơi sẽ duyệt đơn xin trợ cấp của các bạn.

 

-từ đầu năm 2015 bạn có thể xin trợ cấp cho đứa con thứ hai mới ra đời.

-tức là đứa còn thứ nhất mới sinh ra sẽ được trợ cấp 1 lần là 13 000 korun.

-đứa con thứ hai sẽ được 10 000 korun, đứa thứ ba sẽ không được trợ cấp.

-Tiền trợ cấp sinh con này các bạn có thể xin trong vòng 1 năm sau khi đứa bé ra đời, nên cũng không cần phải vội vàng.

-người đệ đơn xin là mẹ, tốt nhất là có đóng bảo hiểm y tế, vào ngân sách nhà nước, nội trợ gia đình ko có thu nhập, hoặc có thu nhập thấp.

-người xin là người ngoại quốc, phải có cư trú dlouhodobý, hoặc trvalý, và đã sinh sống ở CH séc ít nhất 1 năm.

-nếu bạn có dlouhodobý (cư trú dài hạn) và có thẻ cư trú sinh trắc mới mà nhân viên phòng lao động không thể chứng minh bạn sang CH séc từ bao giờ, thì bạn sẽ phải ra phòng ngoại kiều để xin giấy chứng nhận thời gian cư trú :Informace o délka pobytu.

-người có cư trú định cư trvaly thì không cần giấy chứng nhận đó, tại vì theo logic, người đó đã ở đây nhiều năm rồi.

Điền mẫu trực tiếp rồi in ra trên Vi tính:

 

ŽÁDOST O PORODNÉ

Porod150101105

DOKLAD O VÝŠI ČTVRTLETNÍHO PŘÍJMU

XPrijC150101214C

 

Giấy xin trợ cấp sinh con:

 

P1030415

 

Giấy báo thu nhập của quý trong năm. (Là quý trước khi viết đơn xin):

 

P1030424