Sangu

HƯỚNG DẪN QUA VIDEO

VIDEO___Hướng dẫn 2 cách gửi thư qua bưu điện ČESKÁ POŠTA1 min read

Th5 2, 2015 2 min

VIDEO___Hướng dẫn 2 cách gửi thư qua bưu điện ČESKÁ POŠTA1 min read

Reading Time: 2 minutes

 

Gửi thư thật là một điều đơn giản và cần thiết trong cuộc sống hàng ngày tại CH Séc. Có rất nhiều đơn từ liên quan đến hành chính mà các bạn có thể gửi đi qua đường bưu điện, chứ không nhất thiết phải đến nộp trực tiếp. Các bạn hãy chia sẻ cho mọi người nhé.

 

Mẫu giấy khai nộp thư bảo đảm (in ra 2 mặt).

 

Podaci_listek_avizovani_vpis

Mẫu giấy khai nộp thư bảo đảm đã điền.

P1030068

 

 

Bảng giá gửi phong bì không có bảo đảm,

lệ phí là mua TEM.

Bez názvu

 

Bảng giá gửi phong bì có bảo đảm,

gửi trong CH Séc.

dsf

 

Bảng giá gửi phong bì có bảo đảm,

gửi cho các nước trong EU và ngoài EU.

ưefes