Sangu

HƯỚNG DẪN QUA VIDEO

VIDEO___Cách điền giấy xin trợ cấp NUÔI CON tại CH Séc.2 min read

Th6 2, 2015 2 min

VIDEO___Cách điền giấy xin trợ cấp NUÔI CON tại CH Séc.2 min read

Reading Time: 2 minutes

Trợ cấp nuôi con tại CH SÉC là số tiền tối đa được trợ cấp cho 1 đứa con trẻ nhất trong gia đình là 220 000 Korun.

Trước tiên, chúng ta hãy nói về vài điều kiện cơ bản của Phòng lao động, thuộc Bộ lao động và xã hội CH SÉc đưa ra:

-số tiền tối đa được trợ cấp cho 1 đứa con trẻ nhất trong gia đình là 220 000 Korun,

-thường được trợ cấp 7600 mỗi tháng (đến lúc con nhỏ đạt 9 tháng tuổi) và sau đó là 3800 mỗi tháng (đến lúc con nhỏ đạt 48 tháng tuổi)

-để xin trợ cấp nuôi con này thì không phải chứng minh thu nhập của gia đình như khi xin trợ cấp sinh con và trợ cấp cho con

-nếu đang hưởng trợ cấp nuôi con đầu, mà sinh con thứ hai, thì trợ cấp của con đầu bị cắt, và sau đó có thể đi xin trợ cấp mới cho con thứ hai

-phụ huynh xin trợ cấp nuôi con phải thực sự là nuôi con, chứ không phải gửi về việt nam, cho đi nhà trẻ cả ngày trước khi con 2 tuổi vv.

-nếu gia đình có thu nhập ở nước ngoài, và không đóng góp tiền bảo hiểm, thuế vv vào ngân sách nhà nước séc, thì cũng không có quyền được hưởng tiền trợ cấp này.

 

Điền mẫu trực tiếp rồi in ra trên Vi tính:

 

RodP140102101

 

Giấy xin trợ cấp nuôi con.

 

P1030470

 

Giấy cam đoan đã hiểu quy định khi xin trợ cấp nuôi con.

 

P1030477