Sangu

TỔNG HỢP

VIDEO___Học tiếng Séc (cách 6, địa cách/ 6.pád)1 min read

Th6 14, 2015 < 1 min

VIDEO___Học tiếng Séc (cách 6, địa cách/ 6.pád)1 min read

Reading Time: < 1 minute

Nói mình ở nơi nào, đang ở đâu, thật không phải là khó khi biết dùng đúng cách 6. Các bạn hãy theo dõi và tập cả làm bài nhé.

Những tác giả: Mgr. Jiří Kocourek, Ing. Trần Văn Sang.

Nguồn:http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2015061501