Sangu

TỔNG HỢP

VIDEO___60s học tiếng Séc: Mời khách hay đuổi khách?1 min read

Th8 2, 2015 < 1 min

VIDEO___60s học tiếng Séc: Mời khách hay đuổi khách?1 min read

Reading Time: < 1 minute

 

Lý do tại sao mình làm video này là vì có nhiều lần mình thấy những thợ nail Việt cứ úp úp mở mở không thể nói rõ được cho khách hàng là phải chờ bao lâu, có chỗ hay không vv. Cứ nói chờ một tí thôi để không mất khách, nhưng sau rồi họ phải chờ lâu xong cũng lỡ việc khác của họ. Người Séc làm gì cũng sắp xếp thời gian, nên hãy nói đúng để tiết kiệm thời gian cho họ nhé. Họ sẽ tôn trọng bạn và lần sau vẫn quay lại làm. Bài này có thể áp dụng trong các cuộc giao tiếp.