Sangu

TỔNG HỢP

VIDEO___60s học tiếng Séc: Làm móng tay hay đấu vật tay?1 min read

Th8 23, 2015 < 1 min

VIDEO___60s học tiếng Séc: Làm móng tay hay đấu vật tay?1 min read

Reading Time: < 1 minute

 

Nhiều lúc mình nói chuyện với người thợ làm nail Việt, được biết là họ không hay nói chuyện với khách hàng của mình. Cũng vì là không biết ngôn ngữ nên ngại nói hoặc tiếp chuyện. Nhưng ngay cả khi muôn mời khách hàng ngồi, hoặc gợi ý cho họ làm mềm tay cũng không biết nói như thế nào. Nhiều khi hai bên sẽ hiểu nhầm nhau. Khách thì chê làm đau, người làm móng thì lại cảm thấy bất lực.