Sangu

HƯỚNG DẪN QUA VIDEO NƯỚC SÉC & NGƯỜI SÉC

VIDEO___Cách gọi cấp cứu, sơ cứu tại CH Séc1 min read

Th12 27, 2015 < 1 min

VIDEO___Cách gọi cấp cứu, sơ cứu tại CH Séc1 min read

Reading Time: < 1 minute


Có thể các bạn không phải là chuyên gia hoặc bác sĩ. Nhưng khi gặp tai nạn, và nạn nhân cần sự giúp đỡ khẩn cấp, thì chúng ta có thể giúp đỡ được. Không những là gọi xe cấp cứu đến, mà cả làm sao giúp được nạn nhân trong lúc chờ xe cấp cứu đến nữa. Các bạn hãy theo dõi và lưu ý nhé.