Sangu

LUẬT PHÁP & XÃ HỘI SÉC VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

Cùng tìm hiểu “Mẫu đề thi tiếng Séc (A1) mới áp dụng từ tháng 1/2016”9 min read

Th1 2, 2016 7 min

Cùng tìm hiểu “Mẫu đề thi tiếng Séc (A1) mới áp dụng từ tháng 1/2016”9 min read

Reading Time: 7 minutes


Đề thi tiếng Séc mới được áp dụng từ tháng 1 năm 2016 có một chút thay đổi. Mình xin dịch lại Lời mở đầu và dịch thuật lại các đầu đề bài thi cho các bạn tham khảo nhé. Đây chỉ là một trong những đề thi thôi. Mô hình thi như sau sẽ được áp dụng tất cả các trường thi tiếng khắp CH Séc.

 

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.06

 

Lời mở đầu

Các bạn đang xem sổ tay giúp các bạn chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Séc. Cuộc thi bao gồm phần thi viết và thi nói. Phần thi viết sẽ kiểm tra khả năng nghe, viết và đọc của bạn. Phần nói sẽ kiểm tra khả năng trả lời các câu hỏi và phản ứng trong những tình huống. 

 

Cuộc thi                             Thời gian thi

Phần viết                      

Đọc                                     25 phút

Nghe                                   35-40 phút (theo bài nghe)

Viết                                     15 phút

Phần nói                            10 phút

Cuộc thi sẽ kéo dài tầm 1,5 tiếng. Lưu ý, đó chỉ là thời gian riêng cho cuộc thi. Nhưng cả buổi thi bao gồm phần đăng ký và giải lao thì có thể kéo dài hơn. Các bạn hãy tìm hiểu thêm thông tin tại nơi các bạn đăng ký thi. Trong thời gian thi viết, các bạn phải ở lại trong lớp và không được đi ra ngoài. Qua cuộc thi viết thì sẽ là cuộc thi nói.

Bạn sẽ viết tất cả các giải đáp vào GIẤY ĐÁP ÁN

Trong các phần thi bạn có thể đạt được tối đa 20 điểm. Trong các phần thi đó các bạn phải đạt được ít nhất 12 điểm, tức là 60%. Nếu bạn không đạt được 60% trong 1 phần thi đó (đọc, nghe, viết), thì bạn không được thi phần nói. Vậy bạn sẽ phải thi lại hết từ đầu. Nếu bạn không thành công trong cuộc thi nói, thì cũng sẽ phải thi lại hết từ đầu.

Trong cuộc thi bạn sẽ làm gì

Trong cuộc thi đọc thì bạn sẽ có text cùng với bài thi. Các câu trả lời sẽ phải viết vào GIẤY ĐÁP ÁN

Trong cuộc thi nghe thì bạn sẽ có text với bài thi. Bạn nghe “từ đài” và các câu trả lời sẽ viết vào GIẤY ĐÁP ÁN

Trong cuộc thi viết bạn sẽ có bài thi . Bạn tự viết câu trả lời của mình vào GIẤY ĐÁP ÁN

Trong cuộc thi nói bạn sẽ trả lời các câu hỏi và nói theo những gì trên bức ảnh.

Lệ phí

Cuộc thi đầu tiên (nếu có phiếu thi) đối với bạn là miễn phí (bạn không trả tiền).

Các cuộc thi tiếp đó sẽ phải trả tiền – mỗi cuộc thi là 1 500 Korun. Cuộc thi này các bạn có thể thi lại trong một trường, hoặc tại trường khác cũng được.

Chúc các bạn may mắn.

_________________________________

Phần thi đọc để tìm đáp án

_________________________________

Bài thi 1) Bạn hãy đọc text và chọn 1 giải đáp đúng cho bài 1-5. Bài số 0 là ví dụ.

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.19

 

_____________________________

Bài thi 2) Bạn hãy đọc text và viết câu trả lời cho các câu hỏi 6-10. Bài số 0 là ví dụ.

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.22

 

_________________________

Bài thi 3) Bạn hãy đọc text và chọn đúng bức ảnh (A-E) cho các dòng text. Lưu ý, bạn có 5 dòng text, và có 6 bức ảnh. Bạn sẽ không cần sử dụng  1 bức ảnh nào đó. Số 0 là bài ví dụ.

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.24

 

___________________________

Bài thi 4) Bạn hãy đọc text và điền những thông tin bị thiếu. Số 0 là bài ví dụ.

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.26

 

_______________________

mẫu GIẤY ĐÁP ÁN của những bài tập đọc để hiểu

hãy gạch chữ X vào câu trả lời của bạn, nếu bạn muốn sửa lại đáp án, thì hãy gạch đen các đáp án khác

 

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.28

 

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.29

 

___________________________

Phần thi nghe để tìm đáp án

_________________
__________

Bài thi 1) Bạn hãy nghe 5 cuộc hội thoại. Mỗi cuộc hội thoại bạn sẽ được nghe 2 lần. Sau đó bạn chọn 1 giải đáp đúng cho bài 1-5. Số 0 là bài ví dụ. Bây giờ các bạn sẽ nghe ví dụ.

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.31 Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.33 11CJ

 

 

_________________________

Bài thi 2) Các bạn hãy nghe 5 text. Mỗi text bạn sẽ được nghe thấy 2 lần. Sau đó bạn hãy chọn 1 giải đáp đúng cho bài tập số 6-10. Số 0 là bài ví dụ. Bây giờ các bạn sẽ nghe bài ví dụ.

 

2CJ

 

 

13CJ

_____________________________

Bài thi 3) Bạn hãy nghe 5 hội thoại. Mỗi hội thoại bạn sẽ được nghe 2 lần. Sau đó bạn hãy chọn 1 đáp án đúng cho bài tập 11-15. Số 0 là bài ví dụ. Bây giờ bạn hãy nghe bài ví dụ.

 

14CJ

 

15

_________________________

Bài thi 4) Bạn hãy nghe tin nhắn. Bạn sẽ được nghe 2 lần. Sau đó hãy viết đáp án đúng cho bài tập 16-20. Số 0 là bài ví dụ.

 

16

_________________________

mẫu GIẤY ĐÁP ÁN cho những bài tập trên, phần nghe và hiểu

_________________________

 

 

17 18

_____________________

Phần thi viết

_____________________

Bài thi 1) Alena Procházková gửi thư cho phòng thuế. Cô ta phải điền vào giấy gửi thư bảo đảm tại bưu điện. Vậy Alena Procházková phải ghi giấy đó như thế nào?

19

 

___________________

Bài thi 2) Bạn bị ốm. Bạn cần giúp đỡ. Bạn hãy viết tin nhắn SMS cho bạn gái của mình là Petra.

Hãy nhờ sự giúp đỡ.

Giúp bằng cách nào? 2) Mua đồ, 3) Mấy giờ có thể đến, 4) Bạn ở đâu.. Hãy viết cả tin nhắn đó, ít nhất phải có 20 từ.

20

 

GIẤY ĐÁP ÁN cho bài thi 2) viết tin nhắn SMS

 

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.48

 

_____________________

Phần thi nói

_____________________

Bài thi 1) Bạn hãy trả lời các câu hỏi. Các câu hỏi đó liên quan đến cá nhân bạn.

a) bạn có anh/em trai, hay chị/em gái?

b) bạn đang ở đâu?

c) bạn thích ăn gì?

d) mẹ của bạn tên là gì?

e) màu bạn thích là màu nào?

f) cuối tuần này bạn đi đâu?

 

 

22

_________________

Bài thi 2) Bạn hãy trả lời các câu hỏi. Các câu hỏi liên quan đến giá cả.

Ví dụ A:

Câu hỏi: Vé xe từ Znojmo đến Praha giá bao nhiêu?

Câu trả lời: 516 Korun

Ví dụ B

Câu hỏi: Giá đôi giầy là bao nhiêu?

Câu trả lời: 987 Korun

 

 

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.50

 

__________________

Bài thi 3) Bạn hãy trả lời các câu hỏi. Các câu hỏi liên quan đến ngày và thời gian.

Ví dụ:

Câu hỏi: Bao giờ bạn có khoá học tiếng Séc

Câu trả lời: Vào thứ hai, 18:15 giờ.

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.51

 

___________________

Bài thi 4) Bạn hãy trả lời các câu hỏi. Các câu hỏi liên quan đến bức ảnh.

Ví dụ

Câu hỏi: Ai ở trong bức ảnh?

Câu trả lời: Mẹ và con gái.

Câu hỏi: Có vấn đề gì?

Câu trả lời: Con gái bị ốm.

Câu hỏi: Mẹ có thể nói gì nhỉ?

Câu trả lời: “Con bị ốm”

 

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.52

 

________________________

Bài thi 5) Bạn hay tạo ra câu hỏi. Bạn hãy hỏi theo những gì viết trong thẻ bên trái. Bạn hãy sử dụng đầu câu hỏi theo mẫu bên phải.

Ví dụ có thể tạo ra các câu hỏi như sau:

Câu hỏi 1: Quầy cắt tóc tên là gì?

Câu hỏi 2: Quầy cắt tóc mở cửa bao lâu?

Câu hỏi 3: Quầy cắt tóc ở đâu (trên địa chỉ nào) ?

 

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.53

 

____________________

Phần hướng dẫn cách gạch câu trả lời đúng vào GIẤY ĐÁP ÁN (Jak odpovídat) và cách sửa lại câu trả lời (Jak opravovat), tức là phần nào sai thì gạch che đi, còn câu nào đúng thì chỉ gạch 1 lần bằng chữ X thôi.

 

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.55

 

Snímek obrazovky 2016-01-02 v 11.39.56

 

 

 

Nguồn tìm hiểu về các cuộc thi tiếng  Séc A1: www.trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz