Sangu

NƯỚC SÉC & NGƯỜI SÉC VIDEO HỌC CÙNG SÁCH TIẾNG SÉC AO-A1

Mở trung tâm hội nhập SANGU.EU tại PRAHA1 min read

Th2 28, 2016 < 1 min

Mở trung tâm hội nhập SANGU.EU tại PRAHA1 min read

Reading Time: < 1 minute


______774 523 789____
Mở nhiều LỚP HỌC TIẾNG SÉC
Quảng trường con ngựa, Praha
Trung tâm hội nhập sangu.eu
Václavské náměstí 57
Metro MUZEUM A,C

Chúng tôi mở các lớp học tiếng Séc
1) Học từ cơ bản, hội thoại
2) Học nâng cấp, giao tiếp
3) Chuẩn bị cho các cuộc thi A1
Các bạn hãy gọi đt để đăng ký
______774 523 789____