Sangu

HƯỚNG DẪN QUA VIDEO NƯỚC SÉC & NGƯỜI SÉC

Mẹ và bé tại Séc!1 min read

Th11 3, 2017 < 1 min

Mẹ và bé tại Séc!1 min read

Reading Time: < 1 minute

Sangu xin giới thiệu các mẹ 3 VIDEO, nói về những tình huống trong quá trình nuôi bé tại Séc. Những video được hoàn thành với sự hợp tác cùng quận Praha 4 Libuš. Sangu rất vui vì đã được tham gia dự án này.

Video

KHI TRẺ EM CÓ NHIỆT ĐỘ CAO

 

Video

KHI TRẺ EM BỊ ỐM Ở TRONG MẪU GIÁO

 

Video

TRẺ EM PHẢI BIẾT KỸ NĂNG GÌ KHI VÀO MẪU GIÁO