Sangu

TỔNG HỢP

VIDEO___60s học tiếng Séc: Cố ý hay không cố ý?1 min read

Th7 30, 2015 < 1 min

VIDEO___60s học tiếng Séc: Cố ý hay không cố ý?1 min read

Reading Time: < 1 minute

Ở ngoài thi thoảng mình vô ý va chạm vào ai đó là chuyện bình thường. Nhưng đa số người Séc rất văn minh khi xử lý việc này, và sẽ xin lỗi ngay. Sau đó mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, thật dễ chịu.