VIDEO___60s học tiếng Séc: Đếm bằng ngón tay.

VIDEO___60s học tiếng Séc: Đếm bằng ngón tay.

 

Người Việt hay đếm số 1 bằng ngón tay chỉ. Như vậy sẽ không lịch sự khi người Séc nghĩ bạn đang oán trách gì họ, hoặc chỉ trích vv. Người Séc hay bắt đầu con số một bằng ngón tay cái. Nó có cả ý nghĩa là ok. Chúng ta hãy thử đếm từ 1 đến 10 và luyện phát âm cho chuẩn nhé.

 

 

Close Menu